Xốp Tấm Cắm Hoa

Màu Trắng
Độ Dày: Xốp Tấm dẻo Dày 1cm
Xốp Tấm dẻo Dày 2cm
Xốp Tấm dẻo Dày 3cm
Xốp Tấm dẻo Dày 4cm
Xốp Tấm dẻo Dày 5cm
Dán chắc kỹ, không bong, đàn hồi cao.

0845 572 486
icons8-exercise-96 chat-active-icon